חיפוש: צדקה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580498848קרן צדקה - מושב מתתיהו (ע"ר)רשומה
580444222קרן צדקה - ניצחון 1945 (ע"ר)רשומה
580293496קרן צדקה וחסד "יד מרגלית" ע"ש הרבנית מרת מרגלית יוסף ע"הרשומה
580041077קרן צדקה וחסד "יסוד יוסף"נמחקה
580475747קרן צדקה וחסד חסדי אחים צפת (ע"ר)רשומה
580531903קרן צדקה וחסד יד דוד (ע"ר)רשומה
580210003קרן צדקה וחסד יצחק בר'ן ז"לבהליכי מחיקה
580163889קרן צדקה וחסד נועם שאולנמחקה
580109163קרן צדקה וחסד עקבי חייםנמחקה
580428738קרן צדקה ועזרה למשפחות נזקקות (ע"ר)רשומה
580443471קרן צדקה ועזרה קופת גמילות חסדים ע"ש גיבורי מערכות ישראל (ע"ר)רשומה
580367324קרן צדקה חצדי חקלא (ע"ר)רשומה
580075588קרן צדקה כרמלבהליכי מחיקה
580020907קרן צדקה לזכר הורים יהושע וחנה מרקוס ז"ל ירחמיאל וחיה וקסלר ז"לפורקה מרצון
580100485קרן צדקה לזכר המנוחה רחל שוורץ ז"לנמחקה
580465698קרן צדקה לניסים מזרחי וחולים אחרים (ע"ר)רשומה
580020360קרן צדקה מונאור יזדירשומה
580015279קרן צדקה משפחת מרגליותנמחקה
580041317קרן צדקה ע"ש הרבנית אסתר כץ ע"הנמחקה
580268357קרן צדקה ע"ש ר' יצחק איזיק זצ"לנמחקה