חיפוש: צדקה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580011716קופת צדקה אהבת שלום ע"ש שלום שבזי ז"ל העמותה נמחקהנמחקה
580035616קופת צדקה גדולה "אביעזר" חולוןנמחקה
580140986קופת צדקה וגמ"ח שולחן הטהור שליד חברה קדישא הראשית והכללית ירושלים ת"ורשומה
580172369קופת צדקה ומפעל קמחא דפסחא ע"י המועצה הדתית בני ברק העמותה מפורקתפורקה מרצון
580539104קופת צדקה למען עניי רמת בית שמש ב (ע"ר)רשומה
580005247קופת צדקה ע"י בית הכנסת המרכזי נהריהרשומה
580474765קופת צדקה פתח תקווה (ע"ר)רשומה
580069680קרן "אור תמיד" למטרות צדקהנמחקה
580302487קרן אבינועם לתורה צדקה וחסד (ע"ר)בהליכי מחיקה
580238582קרן אייל - קרן צדקה וגמ"ח ע"ש סגן מישאל אייל לוי הי"דרשומה
580571131קרן גרוס - קרנות צדקה וחסד לחולים נזקקים אלמנות ויתומים (ע"ר)בהליך רישום
580362770קרן יודאק למטרות צדקה (ע"ר) (.JODEK CHARITABLE FUND (R.Aרשומה
580232825קרן ישבה, מפעלי צדקה וחסדרשומה
580368744קרן לא מסחרית, קרן צדקה ומעשי טובין על שם טרזה (ע"ר)רשומה
580029353קרן מרכזית לפעולות צדקה וחסד ע"ש איטה ואברהם שירר מארה"ב - רמת-גןרשומה
580026862קרן מש' מושקוביץ לתמיכה ולקדום צדקה חנוך ותרבותנמחקה
580055085קרן משפחת יהושע לתמיכה וקדום צדקה חנוך ותרבותרשומה
580535698קרן צדקה - איחוד קהילות הדר גנים (ע"ר)רשומה
580408375קרן צדקה - זרעים הטובים (ע"ר)רשומה
580519379קרן צדקה - מגדל אור (ע"ר)רשומה