חיפוש: צדקה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580546828צדקה ועזרה ע"ש ר' יהודה זאב ליבוביץ זצוק"ל (ע"ר)רשומה
580509867צדקה כהלכה (ע"ר)רשומה
580266278צדקה כשריןנמחקה
580519296צדקה לחיים עמותה חברתית לסיוע לנזקקים (ע"ר)רשומה
580481091צדקה מרפא ותורת חיים- ירושלים - שדרות (ע"ר)רשומה
580235000צחו"ר - צדקה חינוך ורווחהנמחקה
580459444צחו"ר החדשה - צדקה חינוך ורווחה (ע"ר)רשומה
580528610קופה של צדקה - גבעת זאב (ע"ר)רשומה
580475846קופה של צדקה - משכנות יעקב (ע"ר)רשומה
580275089קופה של צדקה - רמות ג'רשומה
580420438קופה של צדקה - רמת בית שמש א' (ע"ר)רשומה
580211084קופה של צדקה איזור רמות פולין והסביבהרשומה
580324689קופה של צדקה וחסד - רמת שלמה- ירושלים (ע"ר)רשומה
580551844קופה של צדקה משנת יוסף בארה"ק (ע"ר)רשומה
580562882קופה של צדקה נווה צבי והסביבה ירושלים (ע"ר)רשומה
580174340קופה של צדקה רמות א'נמחקה
580098762קופסת צדקה קסטלה נוסדה על ידי ר' נחום זאב גולדרי ובניו בשנת תרנ"א-1891רשומה
580130151קופת גמ"ח, צדקה וחסד - אחיעזר ואחיסמך - נתניהנמחקה
580520310קופת העיר ירושלים- למטרות צדקה (ע"ר)רשומה
580259349קופת צדקה - כרם אברהם ירושליםנמחקה