חיפוש: צדקה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580448868עמותת צדקה בריחאניה (ע"ר)רשומה
580231959עמותת צדקה דרוזית כפר סמיערשומה
580068930עמותת צדקה וגמילות חסדים ע"ש יצחק ואסתר סלוצקינמחקה
580392009עמותת צדקה וחסד בארץ ישראל וחי אחיך עמך, עזרה למשפחות נזקקות יתומים ואלמנות (ע"ר)רשומה
580264919עמותת צדקה ורחמים - ראשון לציוןרשומה
580402659עמותת צדקה לאיסוף תרומות לניתוח דחוף עבור רחמים קארו יחזקאל (ע"ר)נמחקה
580089696עמותת צדקה לזכר יחיאל יעקב ושפרה ברמן ז"לנמחקה
580174290עמותת צדקה לפתרון קל וטובנמחקה
580275725עמותת שועפאט למעשי צדקהנמחקה
580411775עצום - עבודות צדקה ומשפט (ע"ר)רשומה
580355709צדקה וברכה - רמות ד' (ע"ר)רשומה
580120087צדקה וחסד - הכנסת כלה - י. תורנמחקה
580486462צדקה וחסד ליזענסק -רודניק- עמנואל (ע"ר)רשומה
580107654צדקה וחסד לכל ע"ש רבנו שלום שבזי זצ"ל העמותה פורקה מרצוןפורקה מרצון
580186476צדקה וחסד לעולים וותיקים בבית שמש העמותה נמחקהנמחקה
580394518צדקה וחסד משמחי לב (ע"ר)רשומה
580026581צדקה וחסד ע"ש הרב שניצלר זצ"ל - מוסד מרכזי לצדקה וגמ"חנמחקה
580470813צדקה וחסד עלי (ע"ר)רשומה
580256840צדקה ויהדותנמחקה
580412179צדקה ומשפט (ע"ר)רשומה