חיפוש: צדקה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580304103מרבה צדקה מרבה שלום (ע"ר)רשומה
580228187מרכז מוסדות צדקה וחסד של חסידי גוררשומה
580364040מרכז קרנות צדקה וחסד עולם חסד (ע"ר)רשומה
580122653מרכז תורני צדקה וחסד לאברהם ע"ש אברהם בן יוסף אדמוני ז"ל, ראש העין.רשומה
580066629מתן בסתר צדקה גדולה - ראשון לציוןרשומה
580503696נווה צדקה וחסד- ירושלים (ע"ר)רשומה
580486595נחלי צדקה (ע"ר)רשומה
580240067נחלת אבות , ע"ש הגאון, המקובל, האלוקי הרב יהודה צדקה זצ"לנמחקה
580563609נסוח אבומוך למעשי צדקה (ע"ר)בהליך רישום
580129732עזרה - תמיכה וסיוע לאגודות צדקה וחסדנמחקה
580541902עזרי מעם ה' - קרנות צדקה וחסד בישראל (ע"ר)רשומה
580019842עזרת אחים גדולה צדקה שמקרבת את הגאולהנמחקה
580246767עטרת צדקהנמחקה
580252286עמותה למטרות צדקה, פרוייקט בריאות השן, עלית הנוער, אנגליה YOUTH ALIYAH BRITISH DENTAL PROJECT CHARITABLE SOCIETYנמחקה
580394211עמותה מארונית לצרכי צדקה - חיפה (ע"ר)רשומה
580130755עמותה ציבורית למתן צדקה בדלית אל-כרמלנמחקה
580569168עמותת ג'נאן ומעשי צדקה והתנדבות (ע"ר)רשומה
580468346עמותת המקובלים לענייני צדקה (ע"ר)רשומה
580449023עמותת יפו לפעילות צדקה (ג'מעת יפה ללאמל אלכיריה) (ע"ר)רשומה
580307700עמותת מוסא אלעלמי לחינוך, צדקה ורווחה (ע"ר)רשומה