חיפוש: צדקה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580356004תפארת חן מפעלי צדקה וחסד (ע"ר)רשומה
580165520תצמח - תורה צדקה ומעשי חסדנמחקה
580245306"אבן צדקה" ע"ש הרב יהודה צדקה זצ"לנמחקה