חיפוש: צדקה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580094241אגודת צדקה וחסד ע"ש האשה סימה בילה שטריכר ז"לנמחקה
580173870אגודת צדקה ישוע הנצרתי של העדה היוונית קתולית - נצרתרשומה
580089670אגודת צדקה לשיקום נכיםנמחקה
580549343אהבת צדקה המרכזי ירושלים (ע"ר)רשומה
580514495אהבת צדקה וחסד (ע"ר)רשומה
580179125אוצר צדקה וחייםנמחקה
580331684אור צדקה - מרכז תורה וחסד (ע"ר)בהליכי מחיקה
580255974אורחות צדקהרשומה
580228500אלנור - אגודת צדקה מוסלמית, באקה אלגרבייהנמחקה
580563690אלתאבעין למעשי צדקה וחינוך (ע"ר)רשומה
580121721אנשי צדקהנמחקה
580438828אצמיח לדוד צמח צדקה - אשדוד (ע"ר)רשומה
580567964באבוב צדקה וחסד בארה"ק (ע"ר)רשומה
580441889בחסדי שמים - עמותת צדקה וחסד לתושבי קרית ספר ולכלל ישראל (ע"ר)רשומה
580234474בית הכנסת וישיבה נר עזרא וקרן צדקה ומרפארשומה
580191278בית הכנסת שאול צדקהנמחקה
580086221בית התבשיל ומפעלי צדקה וחסד רומם קרן דוד (ע"ר)רשומה
580320521בצדקה תכונני - קופת צדקה חספין (ע"ר)רשומה
580223295גמ"ח צדקה שמש ומרפאנמחקה
580291532דב קץ (דגל ברמה - קופת צדקה) (ע"ר)רשומה