חיפוש: צדקה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580394351א.מ.ץ. אחדות. מידות. צדקה. (ע"ר)רשומה
580364651צדקה סי או. אי אל (ע"ר) (.TSEDAKA. CO. IL (R.Aרשומה
580008043"מכון א.ב. ללימודי שומרנות" ע"ש יפת אברהם צדקה,ראש הקהילה השומרונית בישראלנמחקה
580151108עזרת ישראל קרן צדקה וחסד ליתומים ואלמנות ומשפחות ברוכות ילדים ע"ש אדמור ר' ישראל אבוחצירא זצוק"ל (בבא סאלי זיע"א)נמחקה
580004554קרן צדקה וחסד ע"ש ר. שמעון ולאה לופיאנסקי ז"לרשומה
580010304"אלבר ולאחסאן " - עמותת צדקה למוסלמים ביפונמחקה
580229821"בני שמשון" - קרן צדקה בחבל עזהרשומה
580103034"הדקל" מרכז צדקה וחסדרשומה
580408367"עידן חיים", קרן למען הנזקקים, הנפגעים והמוכשרים ולפעולות צדקה והנצחה נרחבות (ע"ר)רשומה
580304665"קול יהודה", ע"ש הרב יהודה צדקה זצ"ל, קרית טלז סטון (ע"ר)רשומה
580078467"קרן המוסד לעניני צדקה לעדה הדרוזית"נמחקה
580222057"שמש צדקה וחיים" ע"ש הרה"ק אדמו"ר חיים חורי זיע"ארשומה
580172997אגוד מתנדבים לעזרה צדקה וחסד בפתח תקוהרשומה
580057131אגודה למפעלי צדקה ע"י הלשכה הגדולה של הבונים החופשיים בישראלרשומה
580046423אגודה לתרבות יהודית צדקה וחסד לזכר אהרן מרקוסהחייאה
580048346אגודה צדקה למוסלמים בכפר גוש חלברשומה
580083764אגודת גמ"ח "צדקה וחסד" ע"ש "איש החסד" - עואד צ'אהרי, זצ"לנמחקה
580081990אגודת נאמני צדקה חסד ואמת - קרית אתארשומה
580168441אגודת צדקה וחסד בקהילה החרדית אופקיםנמחקה
580006724אגודת צדקה וחסד ישרי לב- לזכר ההורים חוה ואליה הירשרשומה