חיפוש: פתרון

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580258580כפיר - עמותה למען הצלת חיים ולסיוע לצורך פתרון בעיות רפואיות של תושבי המועצה האזורית באר טוביה (ע"ר)רשומה
580188738פ.ב.ד.ל. ז.צ.ו.ע. - פתרון בעיית דיור לזוגות צעירים ועולים חדשיםנמחקה
580506210פתרון - מרכז לסיוע ופתרונות דיור לציבור העולים (ע"ר)רשומה
580517894פתרון דיור ברמה (ע"ר)רשומה
580403681פתרון לדיור ק.ח. שלב ד' (ע"ר)רשומה
580181964פתרון לעולהנמחקה
580315018פתרון של שלום - המכון למסורת ישראל (ע"ר) (PEACEFUL SOLUTION - ISRAEL HERITAGE FOUNDATION (REGISTERED AMUTAבהליכי מחיקה
 1