חיפוש: פתח תקוה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580160810מעיין חינוך תורני - פתח תקוה פינסקררשומה
580160786מעיין חינוך תורני - פתח תקוה שעריהנמחקה
580160737מעיין חינוך תורני - פתח-תקוה כפר-אברהםרשומה
580382802מעלות חברון - פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580103844מקוה כפר גנים - פתח תקוהנמחקה
580061430מרכז הנוער לחינוך ותרבות ידידי בית"ר פתח תקוהרשומה
580412369מרכז חב"ד פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580047280מרכז קהילתי עמישב פתח תקוהנמחקה
580332674מרכז קהילתי רוחני "אהל התורה" פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580013910מרכזים קהילתיים פתח תקוה (מקפת) (ע"ר)רשומה
580074771משמרת שבת פתח-תקוהנמחקה
580251973נאות עמישב, פתח תקוהנמחקה
580162618נאמני סיוף פתח-תקוהנמחקה
580325660נחלת אשר פתח תקוה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580160729נחלת ראובן ע"ש הרב זרח ראובן ברוורמן זצ"ל,פתח תקוהרשומה
580403350סמינר מרכז בית יעקב למורות ולגננות - פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580249589עלה ירקון - עמותה לדיור בני העיר פתח תקוהנמחקה
580408458עלי נבל פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580126043עמותה להקמת בית כנסת ספרדי בשכונת משכנות גנים פתח תקוהנמחקה
580030393עמותה למען חולי אלרגיה קצרת פתח תקוהנמחקה