חיפוש: פתח תקוה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580322188מוסדות דרכי משה, פתח תקוה - לתורה ורווחה (ע"ר)רשומה
580396760מוסדות חב"ד פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580043529מוסדות צאנז, פתח תקוהנמחקה
580221174מועדון גיל הזהב לעולים מרוסיה, פתח תקוהבהליכי פירוק מרצון
580244242מועדון ה-93 פתח תקוהנמחקה
580352763מועדון הספורט מכבי אבשלום פתח-תקוה (ע"ר)רשומה
580315141מועדון השחמט הפועל פתח-תקוה (ע"ר)רשומה
580244044מועדון חובטי הזהב פתח תקוהנמחקה
580101491מועדון ליונס - שלום סניף פתח תקוהרשומה
580164457מועדון ליונס "אבוקה" פתח-תקוה (ע"ר)רשומה
580207140מועדון ליונס פתח תקוה כפירנמחקה
580264539מועדון סיוף פתח תקוהרשומה
580207991מועדון רוטרי "אלון" מערב פתח תקוהרשומה
580262251מכבי עצמאות פתח תקוה (מחלקת כדורסל) 1995רשומה
580380954מלאכת חושב פתח תקוה - מכון להפצת סת"מ לעם ישראל (ע"ר)רשומה
580016202מלב אל לב פתח תקוהרשומה
580539443מניין ותיקין כפר גנים - פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580566297מנין ירושלמי הדר גנים פתח תקוה (ע"ר)בהליך רישום
580160828מעיין חינוך תורני - פתח תקוה אחדותרשומה
580160778מעיין חינוך תורני - פתח תקוה פג'הנמחקה