חיפוש: פתח תקוה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580096758חסדי רבקה ע"ש גב' רבקה שוימר ע"ה לבית מנדלוביץ פתח-תקוהנמחקה
580392496חסדי שלמה - פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580277275חסידי ראדז'ין פתח-תקוהנמחקה
580549319יד בית אל - פתח תקוה (ע"ר)בהליך רישום
580060614ישיבה וכולל לאברכים "תורת חיים" כפר גנים פתח תקוהרשומה
580125391ישיבה טכנולוגית "במעלה" - פתח תקוהנמחקה
580003168ישיבת אור ישראל -פתח תקוהרשומה
580220341ישיבת כולל "נתיבות התלמוד" פתח תקוהרשומה
580280741ישיבת נתיב ים פתח תקוהרשומה
580343077ישיבת נתיבי דעת - פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580328615ישיבת פתח תקוה - מרכז תורני לאומי (ע"ר)רשומה
580160893ישיבת שערי תורה פתח תקוה ע"ש הרב שלמה זצ"לנמחקה
580518348כפר גוונים - מרכז תורני חסידי - פתח תקוה(ע"ר)רשומה
580551638לא תיטוש פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580332971לב שרה חי'ה - פתח תקוה (ע"ר)נמחקה
580085439לשכת הסוחרים והעצמאיים - פתח תקוה, 1985רשומה
580252344מבני הדר, עמישב פתח-תקוהנמחקה
580298560מדיה תקשורת פתח-תקוה (ע"ר)רשומה
580392934מדרשיית הדף היומי פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580140077מוסדות בית אהרן בעלזא פתח-תקוהרשומה