חיפוש: פתח תקוה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580035186המרכז הקהילתי יוספטל פתח תקוהבהליכי מחיקה
580419323המרכז לתרבות עם ישראל - פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580046381הסתדרות הכללית של העובדים בישראל התאגדות לתרבות גופנית "הפועל" סניף פתח-תקוהרשומה
580273738העמותה למען חינוך תורני מתקדם שליד ביה"ס יבנה פתח תקוהנמחקה
580180263העמותה למען מרפאת כפר גנים, פתח תקוהנמחקה
580161214העמותה לסיוע לעמית בעבודה פתח תקוהרשומה
580188779הפועל מחנה יהודה פתח - תקוהנמחקה
580238160הפועל פתח תקוה - כדורמיםרשומה
580341634הפועל פתח-תקוה ספורט עממי (ע"ר)נמחקה
580540664הקטורת - נתינה עם נשמה - פתח תקוה (ע"ר)בהליך רישום
580353118הקרן למען פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580171049הר ציון - בית הכנסת של יוצאי אירן בכפר סירקין פתח תקוהרשומה
580159523התאגדות לתרבות גופנית הפועל מועדון הכדורגל פתח-תקוה העמותה נמחקהנמחקה
580078236ועד הורים מרכזי בית ספר ממ"ד יבנה פתח תקוה העמותה נמחקהנמחקה
580004521ועד השכונה סלע חדש,פתח תקוהנמחקה
580034296ועד שכונת עמידר א' פתח תקוהנמחקה
580519494זהב"י פתח תקוה והמרחב - זכויות המשפחה ברוכת ילדים (ע"ר)רשומה
580155752זכור לאברהם אבינו ע"ה - פתח תקוהרשומה
580040897חברה קדישא (גחש"א) פתח תקוהרשומה
580064368חוג חתם סופר פתח תקוהרשומה