חיפוש: פתח תקוה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580084085בית"ר "יצחק" פתח-תקוהניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580013662בית-כנסת צמח-צדק חב"ד פתח-תקוה (ע"ר)רשומה
580319077בנים ממשיכים - פתח תקוה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580205060ברית יוצאי ברית המועצות ומזרח אירופה - סניף פתח-תקוהנמחקה
580154565ברית שלום - פתח תקוהנמחקה
580293645ברכת משה ע"ש משה סולימן פתח-תקוהרשומה
580187524ג.ש.מ. - פתח תקוהנמחקה
580222446גיורא לב לראשות עירית פתח תקוהנמחקה
580090942ג'ייסי הלשכה הצעירה פתח-תקוהנמחקה
580038024גמ"ח זכרון חיה ריזל פתח תקוהנמחקה
580339968גני חברון - פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580398972גני שובו פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580017200דגל ראובן פתח תקוהרשומה
580189736דיור לעולים שפירא - גת רימון פתח תקוה 1991 העמותה נמחקהנמחקה
580262418דעת ותבונה ע"ש רבי ניסים, פתח תקוהרשומה
580506079דרך החיים פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580146686הורים למען תלמידי בית הספר נר עציון פתח תקוהרשומה
580052256הישיבה הטכנולוגית תורה ומלאכה כפר אברהם פתח תקוהניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580472629הכתובת לכל עניין יהודי- פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580161537המדרשה לחוגים ותודעה יהודית - פתח תקוהרשומה