חיפוש: פתח תקוה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580061042בית כנסת אליהו הנביא - משנת 1951 - עמישב פתח-תקוהנמחקה
580131084בית כנסת אשכנזי חסד ואמת פתח תקוהבהליכי מחיקה
580100261בית כנסת בבית הפועל המזרחי - פתח-תקוהרשומה
580017358בית כנסת המרכזי כפר גנים ב' פתח תקוהרשומה
580485381בית כנסת ומוסדות קהל חסידים פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580395002בית כנסת יד יוסף - הדר גנים, פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580190817בית כנסת יד מרדכי עמישב פתח תקוהנמחקה
580299188בית כנסת יהודי הררי פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580214393בית כנסת ישורון - עמישב, פתח תקוהנמחקה
580054591בית כנסת לצעירים "דרכי נועם" פתח תקוהרשומה
580255032בית כנסת מוריה פתח תקוהרשומה
580527885בית כנסת נווה-גן פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580222305בית כנסת קיבוץ גלויות פתח תקוהנמחקה
580150811בית כנסת רמב"ם כפר אברהם פתח תקוהרשומה
580015543בית כנסת שונה הלכות פתח תקוהרשומה
580016194בית כנסת שערי צדק פתח תקוהרשומה
580166742בית מאיר, פג'ה עירוני, פתח תקוהרשומה
580189421בית מדרש אמונים פתח תקוהרשומה
580240596בית מדרש להפצת תורה, חסד ומוסר תפארת מרדכי - פתח תקוהרשומה
580093417בית מדרש לתורת ארץ ישראל פתח תקוהרשומה