חיפוש: פתח תקוה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580313351בית הכנסת "אהבת תורה" הדר גנים, פתח תקוה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580001774בית הכנסת "אהל שלום " פתח תקוהרשומה
580368454בית הכנסת "ארזי הלבנון" פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580030930בית הכנסת "צרור המור" פתח תקוהרשומה
580362994בית הכנסת אהבת חיים לעדה הפרסית פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580299428בית הכנסת אוהל יוסף פתח-תקוה (ע"ר)נמחקה
580149441בית הכנסת הספרדי המרכזי "בית אברהם" רחוב נחלת צבי פתח תקוהרשומה
580210268בית הכנסת חפץ חיים, רחוב ביאליק 36, פתח תקוה, 49491נמחקה
580204865בית הכנסת ישמח משה לעולי אפגניסטן עמישב, פתח תקוהבהליכי מחיקה
580188100בית הכנסת ישראל הצעיר פתח תקוהרשומה
580071173בית הכנסת משכן בית אל (נחלת צבי) פתח-תקוהרשומה
580106979בית המדרש דברי חיים, פתח-תקוהרשומה
580013845בית חב"ד פתח תקוהרשומה
580007821בית כנסת "אהבת שלום" ע"ש דוד ומשה ז"ל פתח תקוהבהליכי מחיקה
580055234בית כנסת "אהל יצחק" (ע"ש הרב יצחק אבו חצירה זצ"ל) כפר אברהם פתח תקוהרשומה
580219251בית כנסת "אוהל חיים" פתח תקוהרשומה
580158327בית כנסת "ישורון" פתח תקוהרשומה
580063451בית כנסת "מגן אברהם" פתח תקוההחייאה
580121754בית כנסת "עין גנים" פתח תקוהרשומה
580053734בית כנסת אגודת ישראל פתח תקוהנמחקה