חיפוש: פתח תקוה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580141505שורש חיים פתח תקוהרשומה
580499523שיח נשים פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580202935שערי ציון - פתח תקוהרשומה
580232197תורה וחיים, פתח תקוהבהליכי מחיקה
580167716תורת משה פתח תקוהנמחקה
580191401תלמוד תורה דרך ישרים - פתח תקוה, בנשיאות הגאון הגדול רבי אהרון יהודה לייב שטיינמאן שליטארשומה
580034536תפארת ציון -ושלמה בית הכנסת לעולי - איראן עמישב פתח תקוהבהליכי מחיקה