חיפוש: פתח תקוה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580231165פורום שכונות פתח תקוהנמחקה
580537892פתח לתקוה - פתח-תקוה 2011 (ע"ר)רשומה
580319564פתח תקוה 1 (ע"ר)בהליכי מחיקה
580173979פתח תקוה ג'ימקנהנמחקה
580251742פתח תקוה לדיורנמחקה
580193605צ"א לפ"ת - צפון אפריקה למען פתח תקוהנמחקה
580545259צעירי גנים 2011, בית כנסת לצעירים - פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580539724קדושת יוסף נדבורנא - פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580385144קהילות ישראל פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580542546קהילת מתפללי בית הכנסת ניגוני חיים - פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580191773קהילת פתח-תקוה של התנועה ליהדות מתקדמת בישראלנמחקה
580402600קהילת צעירי ישראל - כפר גנים, פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580406460קול החיל פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580342368קול יעקב - פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580046878קרן התורה שליד הסתדרות פא"י פתח תקוהבהליכי מחיקה
580121341קרן מילגות ליד רוטרי פתח-תקוהרשומה
580391399קרן מלגות להשכלה מיסודו של ארגון הקבלנים והבונים פתח-תקוה (ע"ר)רשומה
580008647קרן פתח תקוה,לפתוח העיר ותושביהנמחקה
580334845קרן תמיכה לילדי פתח תקוה (ע"ר)פורקה מרצון
580045847שבת אחים לעדות המזרח פתח תקוהנמחקה