חיפוש: פתח תקוה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580316677"תפארת יוסף" פתח תקוה ע"ש מרן הגרי"ח זלה"ה בעל הבן איש חי (ע"ר)נמחקה
580536886בית הכנסת הספרדי המרכזי עמוד האש ע"ש אברהם בן מאיר ודולאת ושושנה בת צביה ואליהו - בנשיאות פינחס ורחל בן חור - פתח תקוה (רשומה
580219400קופת גמילות חסדים שליד בית כנסת משכן שלום פתח-תקוה ע"ש שמואל והניה רייזל (הדסה) נגלברג ז"לנמחקה
580070860"בית כנסת ובית מדרש שערי תפילה" ברח' המעפילים פתח תקוהנמחקה
580053676"בר בי רב" פתח תקוהנמחקה
580292969"דעת מבינים" - העמותה להנחלת חינוך תורני מדעי-ערכי פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580227767"מורשת אבות" - פתח תקוההחייאה
580021970"מקור חיים" אגודת חרדים מעולי גרמניה, פתח-תקוהרשומה
580051704אגודה למען העיוור פתח תקוהרשומה
580090538אגודת בוגרי וידידי המכללה העירונית עמל "ב" פתח תקוהבהליכי מחיקה
580033157אגודת בי"כ בית ישראל שכונת עקיבא פתח תקוהנמחקה
580128502אגודת בית הכנסת ובית מדרש בית יעקב לעולי תימן בשכונת שעריה, פתח תקוהנמחקה
580113603אגודת בית הכנסת פורת יוסף בכפר גנים פתח תקוהרשומה
580006732אגודת בית כנסת לעדה הפרסית "אור חיים" פתח תקוהנמחקה
580217321אגודת בני ישראל מרכז פתח תקוהנמחקה
580183119אגודת הבאולינג פתח תקוהרשומה
580013613אגודת החקלאים פתח תקוהרשומה
580060416אגודת ועד הורים בי"ס ממלכתי דתי "יבנה" פתח תקוה העמותה נמחקהנמחקה
580066926אגודת חסידי גור פתח תקוה בית ישראלרשומה
580167542אגודת עזרת חולים פתח תקוהרשומה