חיפוש: פירוק

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580192896"עתוד"- עמותת תעסוקה ודיור-ליד ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י ניתן צו פירוק ע"י בית משפטניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580024172אוצר לשכת שמעון רוקח מס' 1967 של בני ברית בישראל ניתן צו פירוק ע"י בית משפטרשומה
580060440ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל התאגדות לתרבות גופנית "הפועל" - סניף י-ם ניתן צו פירוק ע"י בית משפטניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580167435העמותה לרפואה דחופה בבית שמש ע.ל.ר.ב. ניתן צו פירוק ע"י בית משפטחוסלה על ידי בית משפט
580128080לשכת רמת גן של א.ח. בני ברית מס' 1472 ניתן צו פירוק ע"י בית משפטחוסלה על ידי בית משפט
580213650מ.ט.י. - תל אביב, מרכז טיפוח יזמות ניתן צו פירוק ע"י בית משפטניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580211357מוסדות אילן אברהם ע"ש הבחור אברהם בנאי ז"ל והבחורה אילנה פורת ז"ל ניתן צו פירוק בית משפטחוסלה על ידי בית משפט
580042109מכינה לציור ולפיסול למבוגרים ולנוער ע"ש חיים הוגשה בקשת פירוק לבית משפט, ניתן צו למינוי מפרק זמניחוסלה על ידי בית משפט
580225365מתנאל. - עמותה לקידום התורה והחינוך ניתן צו פירוק ע"י בימ"שחוסלה על ידי בית משפט
580212165פרח 1992 סיוע לנפגעי חוקים ותקנות למען ישראל אחרת הוגשה בקשת פירוק ע"י אחרים לבית משפטהוגשה בקשת פירוק לבית משפט
580086627קרן להזנת ילדים נזקקים ע"ש הרבנית מרגלית הגר ז"ל ניתן צו פירוק ע"י בית משפטניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580106128קרן לזכרם ועל שמם של הורינו המחנך והסופר ר' פנחס ורעיתו מרת גיני שיפמן בן סירה לחקר תולדות החינוך היהודי ניתן צו פירוק עניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580086650קרן מילגות לעזרת אברכים לומדי הוראה ע"ש האדמו"ר רבי חיים מנחם מנדל פנט זצ"ל ניתן צו פירוק ע"י בית משפטניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580086643תלמוד תורה באר חיים מרדכי ע"ש הגאון מניאמץ זצ"ל ניתן צו פירוק ע"י בית משפטחוסלה על ידי בית משפט
580017325תפארת יעקב אגודה לגמ"ח (ע"ש ר' י. לסלוי יור' ח"ק ת"א) ניתן צו פירוק ע"י בית משפטחוסלה על ידי בית משפט
580039428"מטב"-חדרה והשומרון אגודה לשרות מטפלות בית בהליכי פירוק מרצוןפורקה מרצון
580032670"קהילה" - המרכז לחינוך תרבות ורווחה ניתן צו פירוק ע"י בית משפטחוסלה על ידי בית משפט
580085041"קרן גד" - עמותה ע"ש הרברט גד קורנפלד ז"ל הוגשה בקשת פירוק לבית המשפטניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580093870"שיבה למקורות" ניתן צו פירוק ע"י בית משפטניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580239283א.ד.מ., אמנות דרך מעשה ניתן צו פירוק ע"י בית משפטחוסלה על ידי בית משפט