חיפוש: פינסק

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580268290אגודת חסידי פינסק-קארלין בני ברק בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"אנמחקה
580217792אגודת מעמדות פינסק-קארליןנמחקה
580086908ארגון יוצאי פינסק- קארלין, יאנוב והסביבה (ע"ר)רשומה
580012714בית מדרש גבוה לתלמוד והוראה עץ יוסף - פינסקרשומה
580322949כולל פינסק בעיה"ק ירושלים (ע"ר)רשומה
580402477כולל פינסק קארלין ביתר (ע"ר)רשומה
580396190מוסדות פינסק קארלין בארה"ק (ע"ר)רשומה
580509321קהילת פינסק קארלין מודיעין עילית (ע"ר)רשומה
580525681ת"ת פינסק קארלין (ע"ר)רשומה
 1