חיפוש: עתניאל

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580532398אור עתניאל (ע"ר)רשומה
580304780עמותת "חיבת הארץ" ע"ש עתניאל בן קנז ורבי יוסף חיים זצוק"ל (ע"ר)רשומה
580401545עמותת עתניאל לקידום החינוך (ע"ר)רשומה
 1