חיפוש: ערכים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580101988"מסורת ישראל" אגודה להקניית ערכים וגמילות חסדיםנמחקה
580041069"קרן ערכים" מיסודו של אליהו בילצקי עמותה מחוקהנמחקה
580462299אורות ערכים תורה ומסורת (ע"ר)רשומה
580382844אלמנאר - עמותה לטיפוח וקידום ערכים חברתיים וחינוכיים בחברה (ע"ר)רשומה
580286441העמותה לקידום ערכים דמוקרטיים ורווחה קלנסואהנמחקה
580448702השגריר - עמותה לקידום ערכים וחינוך (ע"ר)רשומה
580276285ידידי "ערכים - עמותה להפצת התודעה היהודית"בהליכי מחיקה
580341501כבוד הדדי - עמותה לקידום ערכים ליברליים (ע"ר)בהליכי מחיקה
580118230מאור תקוה - תנועה להקניית ערכיםרשומה
580139913מעוז עמ"י, מפעלי ערכים ועזרה לעם ישראלנמחקה
580094548מרכז להחדרת ערכים "עוללים" נתניהרשומה
580029213מרכז ערכים לנוערניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580106326נוה אסתר - ערכים ויהדות בנוה שרתנמחקה
580414795סאתיה סאי - עמותה לקידום ערכים הומניים (ע"ר)רשומה
580257046ע.ל.ע.ל - עמותה לקידום ערכים חברתיים ולאומייםנמחקה
580120434עמותה להשרשת ערכים יהודים לאומיםרשומה
580461333עמותה לקידום ערכים, מסורת ורווחת הנוער בישראל (ע"ר)רשומה
580236453עמותה לשמירת ערכים תרבותיים של יהודי אתיופיה בישראל (ע"ר)נמחקה
580367084עמותת הורים - למען חינוך ערכים וקהילה בגן יבנה (ע"ר)רשומה
580119287עמותת מקור להנחלת ערכים יהודיים בית-שמשנמחקה