חיפוש: ערד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580085801"מעלה" - מדרשית ערד ללימודי היהדות עמותה מחוקהנמחקה
580169035אגודה למען הקשיש - ערדרשומה
580130318אגודת בית הכנסת בית יצחק - ערדרשומה
580065001אגודת ידידי הפועל "רונן" ערדבהליכי מחיקה
580444453אור וחסד ערד (ע"ר)רשומה
580155380אזרחים למען ערד - אלע"דנמחקה
580148336אחיעזר - ערדבהליכי מחיקה
580146363באר מים חיים - ערדנמחקה
580451573בית הכנסת "השחר" - ערד (ע"ר)רשומה
580084523בית הכנסת בית רחמים - ערד, ע"ש הרה"ג רחמים חויטה זצ"לנמחקה
580091908בית הכנסת הספרדי המרכזי - ערדנמחקה
580549814בית הכנסת הספרדי מעוף ערד (ע"ר)רשומה
580180107בית הכנסת יהושפט - ערדנמחקה
580156115בית הכנסת ע"ש רבי מאיר ב"ה - ערדרשומה
580330454בית הכנסת צעירי אברכי גור ערד (ע"ר)ניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580119600בית חב"ד ערד שע"י צעירי אגודת חב"דרשומה
580379147בית יוסף ערד (ע"ר)רשומה
580112779בית יעקב - ערדרשומה
580045003בית כנסת "טללים" ערדרשומה
580168359בית מדרש לאברכים מצוינים "בית דב" ערד ע"ש דב מונטג ז"לנמחקה