חיפוש: עקורי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580521482העמותה לסיוע ושיקום עקורי גוש קטיף וצפון השומרון (ע"ר)רשומה
580253243עקורי ג'בסיהנמחקה
 1