חיפוש: עפולה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580209518"גור-אריה-יהודה" לטיפוח מורשת יהדות אתיופיה גבעת המורה - עפולהנמחקה
580018083אגודת ידידי בית החולים בעמק - עפולה בהליכי פירוק מרצוןבהליכי פירוק מרצון
580264125אהל תורה - צעירי עפולההחייאה
580332567אוהל שרה עפולה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580517415אחוות הכבאי - עפולה (ע"ר)רשומה
580095578אליצור - עפולהנמחקה
580565695בית הכנסת אהבת ישראל - עפולה (ע"ר)רשומה
580432995בית הכנסת אהל ר' יוסף עפולה (ע"ר)רשומה
580096428בית הכנסת המרכזי עפולהרשומה
580119014בית חב"ד עפולה - המרכז להפצת היהדות והחסידות בעמקנמחקה
580259984בית יד לבנים - עפולהרשומה
580472785בית יעקב מלכה עפולה והעמקים ע"ש המקובל הצדיק רבי יעקב מלכה זצ"ל (ע"ר)רשומה
580081750בית כנסת "אחות אחים" שכ' גאולים עפולהבהליכי מחיקה
580051795בית כנסת "אליהו הנביא" עפולה עליתרשומה
580299303בית כנסת "בני-ירושלים" לעדת יוצאי אתיופיה עפולה עלית (ע"ר)נמחקה
580312668בית כנסת "יחד שבטי ישראל" עפולה (ע"ר)רשומה
580062313בית כנסת "ישורון" לעולי פרס עפולה עיליתנמחקה
580497808בית כנסת אהבה של תורה - עפולה ע"ש יעקב אבינו - שמעון בר יוחאי גבעת המורה- עפולה (ע"ר)רשומה
580232635בית כנסת בית יעקב - שכ' גאולים עפולה מיסודם של עולי תוניסרשומה
580122752בית כנסת בית ישראל - עפולהרשומה