חיפוש: עמישב

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580076834"אורנית" האגודה לפיתוח עמישבנמחקה
580059038"בית אל" עמישבנמחקה
580060762"הפועל" עמישבנמחקה
580061737"עץ חיים" עמישברשומה
580223683בית - הכנסת תהילה לאל, לבני - תימן בשכונת עמישב פתח תקוהבהליכי מחיקה
580033959בית הכנסת השלום עמישברשומה
580204865בית הכנסת ישמח משה לעולי אפגניסטן עמישב, פתח תקוהבהליכי מחיקה
580034080בית הכנסת עולי פרס הכהנים עמישברשומה
580061042בית כנסת אליהו הנביא - משנת 1951 - עמישב פתח-תקוהנמחקה
580169522בית כנסת בני ישראל - עמישב העמותה נמחקהנמחקה
580190817בית כנסת יד מרדכי עמישב פתח תקוהנמחקה
580214393בית כנסת ישורון - עמישב, פתח תקוהנמחקה
580258267בית כנסת עולי הודו עמישבבהליכי מחיקה
580176105בית כנסת תפארת ישראל - עמישברשומה
580249886בית עמישבנמחקה
580250439גני עמישב עמותה לדיורנמחקה
580273654העמותה לקידום החינוך בשכונות עמישב - הדר גנים, פ"תנמחקה
580333532חסדי עמישב (ע"ר)רשומה
580185866יזמה - עמותה לפתוח עמישבבהליכי מחיקה
580252344מבני הדר, עמישב פתח-תקוהנמחקה