חיפוש: עמותת קרן

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580342699עמותת "קרן בינלאומית נוצרית לצדקה לישראל" (ע"ר) (AMUTA "INTERNATIONAL CHARITABLE CHRISTIAN FUND FOR ISRAEL" (R.Aבהליכי מחיקה
580106946עמותת הפרוייקטים הישראליים של קרן ברנרד ואן-ליר THE ASSOCIATION OF BERNARD VAN LEER FOUNDATION PROJECTS IN ISRAELנמחקה
580135192עמותת קרן אדוארד נוטנס לסיוע למשפחות שכולות, יתומים ואלמנות של חללי צה"ל, פצועי ונכי צה"ל ונפגעי פעולות איבהנמחקה
580073096עמותת קרן שיח יצחק שליד י.ב.ע. נתניהנמחקה
580197853עמותת "קרן סיוע" לנזקקים - כפר סבארשומה
580209849עמותת "קרן-אור" למניין הספרדי בקרית-ראשוןנמחקה
580186419עמותת אלנור-קרן לעידוד השכלה גבוהה בחינוך,מדע וטכנולוגיה.נמחקה
580189629עמותת אשרת קרן סיוע לנזקקיםנמחקה
580145480עמותת גימלאי קרן מקפת בישראלרשומה
580429926עמותת גימלאי קרן נתיב (ע"ר)רשומה
580202000עמותת דן - קרן למען נתנאלה דרורנמחקה
580492023עמותת ירם קרן לעמו שעל ידי נקר ופנקר (ע"ר)רשומה
580341196עמותת קרן אבי המשפחה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580319911עמותת קרן אור לילד נ"צ (ע"ר)נמחקה
580506848עמותת קרן אור על שם קרן בת מזל מתיתיהו ז"ל (ע"ר)רשומה
580305993עמותת קרן ברכה ומוטי זיסר (ע"ר)רשומה
580281129עמותת קרן גמ"ח דניאל ושמחהנמחקה
580160232עמותת קרן ד"ר אילנה בנור ז"ל לקידום הפסיכולוגיה החינוכית בישראלבהליכי מחיקה
580218063עמותת קרן דבשנמחקה
580191260עמותת קרן דוד שאלתיאלנמחקה