חיפוש: עמותת

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580443125אי. אס. טי. איי - עמותת המנתחים הטכניים הישראלית (ע"ר)רשומה
580545317ע . ד . י . - עמותת דושן ישראל, עמותה ישראלית למען חולי דושן / בקר בישראל (ע"ר)רשומה
580268613עמותת נפגעי חסר בגן גי. סיקס. פי. די. בישראלנמחקה
580192896"עתוד"- עמותת תעסוקה ודיור-ליד ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י ניתן צו פירוק ע"י בית משפטניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580514404א.א. (אליפות אמיתית) עמותת הזכרונים בית ספר לכדורגל (ע"ר)רשומה
580429835י.צ.ח.ק. - עמותת ישראל-צרפת לקורבנות של הילד והמשפחה (ע"ר)רשומה
580333987ע.ב.מ.ק.ע. עמותת בי"ס מקיף עירוני א באשקלון (ע"ר)רשומה
580541472ע.י.ר. - עמותת יוצאי רומניה - ראשון לציון (ע"ר)רשומה
580319275ע.מ.נ.מ. - עמותת מורי נהיגה בי"ס מעו"פ (ע"ר)בהליכי מחיקה
580237493ע.נ.ח. - עמותת נפגעי חייבים - למדינה שאזרחיה מכבדים התחיבויותיהם ולקיום פסקי- דין ולהחלטות בימ"שנמחקה
580354439ע.נ.פ. - עמותת נכי פרדס חנה כרכור (ע"ר)רשומה
580346484ע.ס. - כפר סירקין - עמותת ספורט כפר סירקין (ע"ר)רשומה
580228039עמותת "דור המשך" לעידוד המחקר בהתפתחות הילד פ ו ר ק ה מ ר צ ו ן THE "NEXT GENERATION"SOCIETY FOR RESEARCH IN CHILD DEVELפורקה מרצון
580392058עמותת "השלושה" לקידום החינוך ע"ש חטופי צה"ל בלבנון, בני אברהם, עדי אביטן, עומר סואעד (ע"ר)רשומה
580327732עמותת "נתיב מאורות החסד" (ע"ש רבי מאיר בעל הנס זיע"א וע"ש רבי שמעון בר יוחאי זיע"א) (ע"ר)רשומה
580342699עמותת "קרן בינלאומית נוצרית לצדקה לישראל" (ע"ר) (AMUTA "INTERNATIONAL CHARITABLE CHRISTIAN FUND FOR ISRAEL" (R.Aבהליכי מחיקה
580387058עמותת א.ח.ו.ת. בני עי"ש (איכות חיים ותרבות) (ע"ר)רשומה
580422574עמותת אוהדי מועדון פ.צ. ברצלונה בישראל (ע"ר)רשומה
580258564עמותת אוהל יצחק צבי- צלותא דאברהם, שעל יד כולל שומרי החומות לצדקת רבי מאיר בעל הנס (ע"ר)החייאה
580430189עמותת אל עין מכבי א.א. פחם (ע"ר)רשומה