חיפוש: עמותה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580334266"רות" עמותה למען הכרה בנישואין אזרחיים (ע"ר)בהליכי מחיקה
580057420"רמות רמתיים" עמותה לשיכון ואיכלוס בירושליםנמחקה
580229284"שא"י" - עמותה לשמירת האופי היהודי של החברה הישראליתנמחקה
580337335"שבות" - עמותה למען האתיופים בראש העין (ע"ר)בהליכי מחיקה
580095594"שבטי-ישראל", עמותה לקידום סיור ותיוררשומה
580333904"שובו בנים שערי רחמים" עמותה רשומהרשומה
580062610"שוטוקאן" עמותה ערבית יהודית לקידום הקראטה בישראל העמותה נמחקהנמחקה
580077618"שופרא" עמותה לקידום ספרות ואמנות צעירה בישראלנמחקה
580339737"שחף" - עמותה למיגור הפרעות אכילה בקהילה (ע"ר)רשומה
580324762"שיא" - עמותה לאימוץ בין ארציבהליכי מחיקה
580181683"שירה - עמותה לקידום מפעלי תרבות ואמנות בינלאומיים בישראל"רשומה
580334647"שלבים" - עמותה לקידום בחינוך (ע"ר)בהליכי מחיקה
580235430"שפרה" עמותה להכשרת אמניםבהליכי מחיקה
580011849"תוחלת עזרת ישראל" עמותה מחוקהנמחקה
580104990"תלם" - עמותה לפיתוח תלמי - מנשהנמחקה
580088268"תלמוד" - עמותה לתגבור החינוך התורני בחינוך הדתינמחקה
580016152,חיה" - עמותה לגמילות חסדרשומה
580146322\עמותה למורשת העם היהודי בתפוצות THE SOCIETY FOR THE HERITAGE OF THE JEWISH PEOPLE WORLDWIDEנמחקה
580303253א.א.ב. - ארגון אזרחים בוגרים, עמותה רשומהרשומה
580289213א.ב.א - עמותה ישראלית לאימוץ בין ארצי I.A.I.A - ISRAEL ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL ADOPTIONנמחקה