חיפוש: עמותה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580243384"עמותה לבטיחות ואיכות חיים בשכונת סורוקה בחיפהרשומה
580103174"עמותה לבית אושרי"נמחקה
580468460"עמותת מופעים" - עמותה עירונית לתרבות מודיעין - מכבים - רעות (ע"ר)רשומה
580282317"עמיחי" - עמותה ישראלית לחובבי יריבהליכי מחיקה
580065670"עמית" עמותה לקידום יחסי אנוש ורעות לפי רוח היהדות והמסורת היהודיתנמחקה
580317790"ענבר" - עמותה לפיתוח וקידום הבריאות, החנוך והרווחה בקהילה, במוסדות ובבית (ע"ר)נמחקה
580114999"ענת" - עמותה להנצחת ענת דרור ז"לבהליכי מחיקה
580207447"עשר" עמותה לטיפוח וקידום תלמידים מחוננים באזור חיפה העמותה נמחקהנמחקה
580431948"פינקוס ויטה" - עמותה להנצחת יהדות פולין (ע"ר)רשומה
580215564"פירמידה" עמותה לאמנות עכשיו, חיפהרשומה
580317709"פליפר" עמותה לשחיה (ע"ר)רשומה
580227601"פראקסיס" עמותה לקידום המוסד החינוכי בישראלנמחקה
580310001"צעדים" עמותה לקידום וטפוח ה"ילד המיוחד" (ע"ר)רשומה
580528586"צעירי אלקיים" - עמותה לקידום החינוך והתרבות (ע"ר)רשומה
580346161"קבוצת עבודה" - עמותה ליצירה וקידום של תיאטרון מקורי ועצמאי (ע"ר)רשומה
580042067"קומראן"-עמותה לחקר הדתותנמחקה
580239127"קורה" עמותה לבניה עצמיתנמחקה
580085041"קרן גד" - עמותה ע"ש הרברט גד קורנפלד ז"ל הוגשה בקשת פירוק לבית המשפטניתן צו פירוק על ידי בית משפט
580041069"קרן ערכים" מיסודו של אליהו בילצקי עמותה מחוקהנמחקה
580187706"רוטס" - עמותה לקליטת עליה (ע"ר)בהליכי מחיקה