חיפוש: עמותה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580341956"מפגשים" - עמותה לחינוך רב תרבותי פלורליסטי שווינוי ודמוקרטי (ע"ר)בהליכי מחיקה
580091965"מתן" - עמותה לקידום פיתוח ומחקר שתילות אברים בישראל, בחסות ידידי היחידה לשתילות אברים - במרכז הרפואי בילינסון.נמחקה
580082790"נוה הורים" בני ברית - נהריה עמותה מחוקהנמחקה
580112803"נחת" עמותה לתזונה וחשיבה נכונהנמחקה
580055739"נטע בנימין" עמותה להנצחת ר' בנימין נטע ושרה שחור ובנם הרב אפרים ז"לרשומה
580086718"ניבים" עמותה לבריאות השן בישראלנמחקה
580323707"נר-רם" עמותה לקידום איכות החיים והמורשת בשכונות (ע"ר)רשומה
580094852"סוכת רחמים" - עמותה לצדקה וחסד הפצת תורה שיקום וקידום חברתי.נמחקה
580092351"סינקופה" - עמותה לקימום הג'אז בישראלנמחקה
580095156"עוצבת הצליחה" - עמותה למורשת והנצחהנמחקה
580105609"עזריאל" - עמותה לתמיכת יהודים נצרכים בתפוצותרשומה
580083079"עילם" - עמותה ישראלית לזכויות מוסיקאים מבצעיםרשומה
580295152"עינת" - עמותה לגמילות חסדים ע"ש עינת סבן (יוספזון) (ע"ר)נמחקה
580001444"עלגבע" עמותה לפיתוח שרותים למוגבלים בגבעתייםרשומה
580077527"עלה" עמותה לחולי המופיליהרשומה
580240158"עלה" עמותה למען הגינות בגירושיןנמחקה
580062776"עלה" עמותה לקידום החינוך הדתי בטבריה והסביבהרשומה
580109841"עליה" - עמותה לקידום יחסי האנוש באור-עקיבאנמחקה
580013456"עלמה" (עמותה למען הקשיש) (ע"ר)רשומה
580238285"עמדת" עמותה דתית לתרבות נופש וספורט - ראשל"צנמחקה