חיפוש: עמותה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580319515"זית שמן" עמותהרשומה
580091296"חבל שלום" - עמותה של ישובי חבל שלוםרשומה
580320687"חומה" ילדי אביבים, עמותהבהליכי מחיקה
580080984"חנוך" - עמותה לחינוך הומאניסטירשומה
580376838"יד אברהם" - עמותה לצדקה וגמילות חסדים (ע"ר)רשומה
580333813"יד אלח'יר" - עמותה למען רווחה וקידום חברתי בעכו (ע"ר)בהליכי מחיקה
580308260"יד לותיק" - עמותה לעזרת הורים (ע"ר)רשומה
580002202"יד רעים" עמותה תומכת תורה ועזרה לנזקקיםנמחקה
580210763"יחד יד ליד" עמותה למען העיוורנמחקה
580327518"יניק" - עמותה לאימוץ ילדים בינארצי (ע"ר)בהליכי מחיקה
580189314"יסמין לעולה" - עמותה לעזרה לעולים חדשים וזוגות צעירים וחסרי דיור בישראלבהליכי מחיקה
580334308"כחול וירוק" - עמותה לאיכות סביבה בחוף כרמל (ע"ר)רשומה
580091288"לאדם" - עמותה לשמירת זכויות האדם בפסיכאטריהנמחקה
580370583"לאה" עמותה לקידום האשה הקווקזית (ע"ר)רשומה
580336147"לב העין" עמותה לרווחת תושבי ראש העין (ע"ר)רשומה
580071587"לדעת" עמותה לאיכות חיים והעמקת השרשים והתרבות היהודיתבהליכי מחיקה
580276038"לחש" עמותה לכבדי שמיעה ב"גיל הזהב" - מעוטי היכולתנמחקה
580354173"לנא" עמותה למען האשה (לא נרים ידים) (ע"ר)רשומה
580089068"מוריה" - עמותה להפצת תרבות, ספרות ואמנות יהודית בשפה הרוסיתרשומה
580085801"מעלה" - מדרשית ערד ללימודי היהדות עמותה מחוקהנמחקה