חיפוש: עמותה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580320224"בינת נבונים" עמותה רשומהנמחקה
580457752"בית אמנים" עמותה לסיוע לאמנים ואומנים עולים בישראל (ע"ר)רשומה
580326502"בית בכפר" - עמותה להתיישבות ופיתוח (ע"ר)רשומה
580073559"בית דוד" - עמותה לגאולת עיר דודנמחקה
580067338"בית המאירי" מוזיאון מכון עמותה לחקר תולדות הישוב היהודי בצפתרשומה
580345957"בית-חם" - עמותה לקידום אימוץ בין ארצי (ע"ר)רשומה
580308856"ברון יחד", עמותהרשומה
580063741"בריאות" עמותה לשרותי רפואה ונופש לתייירים ולתושביםנמחקה
580332369"ברית אחים" עמותה להפצת למוד תורה בנין בית כנסת ות"ת והחזקתם (ע"ר)רשומה
580371565"ברכת הבנים" - עמותה לעידוד הפריון והילודה בישראל (ע"ר)רשומה
580357911"בשביל החיים" עמותה למען משפחות שיקיריהן התאבדו ומניעת התאבדויות, קרן (AFSP)רשומה
580246619"ג.א.י." - עמותה לקידום הספורט הטיפולירשומה
580469351"גחלת" - עמותה לגחש"א ותרבות יהודית חינוכית (ע"ר)רשומה
580325785"געש" - עמותה להפצת מורשת גדוד 82 ולהנצחת חלליה (ע"ר)בהליכי מחיקה
580453983"ג'פרא" עמותה לקידום שימור מורשת בנויה וסביבתה - בישוב הערבי בארץ (ע"ר)רשומה
580412302"דאר-אלרחמה" - עמותה להגנה על בעלי חיים במגזר הערבי (ע"ר)רשומה
580049997"דרך חיים" עמותה מחוקהנמחקה
580332229"הנני" - עמותה לקידום קליטת יהודי אתיופיה (ע"ר)רשומה
580323517"הפועל" עמותה לספורט בגליל המערבי (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580276467"זיו התקוה" - עמותה נגד אלימות במגזר הערבינמחקה