חיפוש: עמותה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580196236"אגודת בית אברהם" ע"ש מרן אברהם ישעי' קרליץ בעל החזון איש זצוק"ל עמותה מחוקהנמחקה
580334365"אהבת ישראל" - עמותה לקידום ילדים ובוגרים לקויי למידה, הסתגלות ותפקוד (ע"ר)בהליכי מחיקה
580014082"אופק" עמותה יהודית ערבית ישראליתנמחקה
580062685"אופק" עמותה לקידום אנשים עם צרכים מיוחדים (ע"ר)רשומה
580519965"אור התורה" עמותה להפצת לימוד התורה, בנין בית כנסת ותלמוד תורה והחזקתם (ע"ר)רשומה
580057545"אור תורה" אגודה לתורה וגמ"ח ע"י ביהכנ"ס אהל מרדכי תחכמוני עמותה מחוקהנמחקה
580261535"אור" עמותה להקמת מרכז שיקום, תמיכה וטיפולים לחולי סרטן ומשפחותיהם עמק ובגליל (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580107357"אות" עמותה למחקר והוראהרשומה
580069953"איגוד ישראלי להיפנוזה ורפואה פסיכוסומטית" עמותה מחוקהנמחקה
580188332"אינטלקט" עמותה להקמת מגורים לעולהנמחקה
580047678"איתמר" עמותה להשתכנותנמחקה
580295590"אל ישורון" - עמותה לקידום החינוך, התרבות והחברה הקהילתית דתית ראש"לצ (ע"ר)רשומה
580325462"אל-חן" עמותה לשיפור איכות החיים בבית דגן (ע"ר)בהליכי מחיקה
580300572"אלמקר", עמותה חברתית תרבותית (ע"ר)בהליכי מחיקה
580067635"אלתקוא" עמותה לענייני דת כפר ניןנמחקה
580416840"אמאן" - עמותה להגנה וטיפול באוכלוסיות חלשות וחסרי ישע (ע"ר)רשומה
580026938"אקדמון" - עמותה לרווחת הסטודנטים, מיסודן של אגודת הסטודנטים והאוניברסיטה העברית בירושלים (ע"ר)רשומה
580338135"אקראא" - עמותה לקידום החינוך במגזר הערבי (ע"ר)רשומה
580548246"אשירה" - עמותה לקידום מוזיקה באירועים הקשורים ביהדות ובמורשת ישראל (ע"ר)רשומה
580007581"באר" עמותה בגדרהנמחקה