חיפוש: עמותה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580216471עמותה למען השבת זכויות פנסיה ורכוש של יהודים מרומניה ASSOCIATION FOR RETURNING PENSION RIGHTS AND PROPERTY OF JEWISH PEOנמחקה
580164986עמותה לעזרה לחולי סי.וי.איי. THE SOCIETY FOR THE AIDE TO C.V.A. PATIENTSרשומה
580373579עמותה לקידום ומיסוד מעמדם של חיילי צ.ד.ל. (ע"ר)רשומה
580311512עמותה לקידום לימודי אנגלית במעלה אדומים (ע"ר) ASSOCIATION FOR THE (ADVANCEMENT OF ENGLISH STUDIES IN MAALE ADUMIM (REGISרשומה
580403335עמותה לקידום מקצועי חברתי, ברוח דת ומסורת ישראל, של עובדי הרשומ"ק, מ"א, שלוש הערים הגדולות, מוע"ד ות"ע (ע"ר)רשומה
580148872עמותה לקידומה של העיר בת ים - קדי"ם פ ו ר ק ה מ ר צ ו ןפורקה מרצון
580079069עמותה לתורה ולגמ"ח "בית יוסף" ע"ש ר' יוסף אלפסי זצ"ל ואשתו המנוחה אסתר ע"ה (ע"ר)רשומה
580529410עמותה פדגוגית לקידום החינוך העל יסודי והעל תיכוני בישראל מיסודם של חברי ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות (ע"ררשומה
580298578עמותה של חברים לפיתוח של המחשבה הצרפתית בישראל - פ.מ.צ.י. (ע"ר)פורקה מרצון
580399376עמותת לעילא (לעולם ילמד אדם) עמותה לחינוך ערכי ולעשיה חברתית בתחומי הזהות והמורשת בגליל העליון - מכללת תל-חי (ע"ר)רשומה
580135150עמותת רח"ל - ריבוי חיים לישראל, עמותה לריבוי הפוריות ע"ש ולע"נ מרת רחל הורביץ ע"הנמחקה
580399129צ.ד.ק. - עמותה לקידום ציונות חברתית ומדינית (ע"ר)רשומה
580177491ק.מ.ת - עמותה לקידום מחקר תזונתי במחלות כרוניות K.M.T - SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF NUTRITION RESEARCH IN CHRONIC DISנמחקה
580108785קבל - קיבוץ בינלאומי - עמותה לקידום חינוך נוער KIBEL - INTERNATIONAL KIBBUTZ - AMUTA FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OFנמחקה
580352094קול מבשר - עמותה לשימור וטיפוח קשרים בין יהודי קוצ'ין בישראל ובין מדינת קרלה, הודו (ע"ר)רשומה
580441608קרן הלומדים "מוליך לימין משה" ע"ש משה רבינו-רעיא מהימנא זי"ע, העיר העתיקה ירושלים תובב"א, עמותה רשומהרשומה
580388031קרן יוני - עמותה לזכרו של יוני דבירי ז"ל ובוגרי מדרשיית נעם שנפלו במערכות ישראל (ע"ר)רשומה
580151934ש.ח.ף. - עמותה לקידום, עידוד וחיזוק יכולת התיפקוד של הפרטנמחקה
580372019"אבן סינא" - עמותה לקידום החינוך והבריאות בכפר עראבה (ע"ר)רשומה
580029924"אבני זכרון" עמותה בקבוץ הגושריםרשומה