חיפוש: עמותה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580385078ע.ל.ה. עמותה ישראלית לקידום המצוינות באומנות (ע"ר)רשומה
580393940ע.ל.ה. עמותה למען התלמיד בישראל (ע"ר)רשומה
580307478ע.ל.ח. להצלת ושמירת חיי חולים - עמותה רשומהרשומה
580343242ע.ל.מ. עמותה לבעלי מום - דלית אל כרמל (ע"ר)רשומה
580529584ע.ל.מ.א. - עמותה לטיפוח מורשת אבות (ע"ר)רשומה
580316289ע.ל.מ.ה. - עמותה למשפחות חד הוריות (ע"ר)בהליכי מחיקה
580242394ע.מ.י.ת. - עמותה לשימור מורשת יהודי תוניסיהרשומה
580007599ע.נ.ת. - עזרה נתינה תקווה - עמותה להנצחת זיכרה של ענת חוקס לטיפול בילדים חולי סרטן (ע"ר)רשומה
580098440ע.ש.ל. - עמותה לטיפול שיניים לחברי התאחדות בעלי המלאכה ותעשיה זעירה חיפהנמחקה
580315851ע.ת.י.ד. עמותה לקידום התזונה והדיאטה בישראל (ע"ר)רשומה
580311140עמותה בשמם של סלקה תאו אסט ז"ל ובעלה שלמה יעקב אסט ז"ל לזכר בניהם ארנולד וברנרד אשר ניספו בפולין בעת שואת יהודי פולין (ערשומה
580353258עמותה ישראלית להסמכת עובדים לבדיקות לא הורסות (ע"ר) (.ISRAEL ASSOCIATION FOR CERTIFICATION OF N.D.T. PERSONNEL (R.Aרשומה
580020626עמותה לאחזקתו ולנהולו של בית ספר מקצועי תיכון עירוני י"ד וי"צו -צרפת מיסודה של חנה יפה.רשומה
580529451עמותה להנצחת ד"ר משה לנדא, מקימו של "תיכון עירוני ה', תל אביב" ומנהלו הראשון (ע"ר)רשומה
580102523עמותה להנצחת זכרו של הרב יחיאל אברהם יצחק נרי-ה זצ"ל ליד ישיבת בני-עקיבא "פרחי אהרן" - קרית-שמואלנמחקה
580564284עמותה להצלת חייה של אורלי סאדתי מ.ז. 056542228 (ע"ר)רשומה
580516573עמותה לזכויות ילדים והורים - ע.ל.י.ה. (ע"ר)רשומה
580103224עמותה לחלוקת מילגות לתלמידים נזקקים בבי"ס תיכון אליאנס - חיפה (כי"ח) ע"ש אליהו קלומיטי ז"לנמחקה
580313153עמותה למען בית מדרש וכולל אברכים לעילוי נשמת חללי צה"ל שליד בית הכנסת "יד גיבורים" רמת גן (ע"ר)רשומה
580214583עמותה למען גן תורני ע"ש פאני וברני קנטור ז"ל THE FANNIE & BERNIE KANTOR RELIGIOUS KINDERGARTEN FOUNDATIONרשומה