חיפוש: עמותה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580361707ד. ב. ביה"ס לטניס עמותה לטניס איכותי (ע"ר)רשומה
580407443דג'לה - עמותה לאספקת מים ופיתוח הכפר (ע"ר) (.DAGLECH - ASSOCIATION FOR WATER SUPLY DEVLOPMENT VILLAGE (R.Aרשומה
580019917הורה ירושלים, עמותה עירונית למחול ולזמר (ע"ר) HORA (JERUSALEM, MUNICIPAL ASSOCIATION FOR DANCE AND SONG (REGISTERED AMUTרשומה
580415537הקרן לזכרם של לוסי וסלים חלבי עמותה רשומה (THE FOUNDATION IN MEMORY OF LUCIE AND SELIM HALABI (REGISTERED AMUTAרשומה
580150118ז.א.ן-עמותה לסיעוד ילדים נכים,נזקקים ולישיבות בישראל. JEN-ORGANISATION DASSISTANCE AUX ENFANTS HANDICAPES CAS SOCIALES Eנמחקה
580146942יד-לשמואל - עמותה לבניית אגף נוסף בבנין בני עקיבא בקרית-גת ע"ש שמואל קייזלר ז"לנמחקה
580365971כ.ל.מ.נ. עמותה לשיתוף פעולה רב-תרבותי (ע"ר)רשומה
580258580כפיר - עמותה למען הצלת חיים ולסיוע לצורך פתרון בעיות רפואיות של תושבי המועצה האזורית באר טוביה (ע"ר)רשומה
580162188ל.ה.ם. - עמותה למניעת הדרדרות נערים קרית אונובהליכי פירוק מרצון
580175263ל.ש.מ. - עמותה לפיתוח שיכון מזרח - ראשל"צנמחקה
580417806מ. יפית - עמותה לקידום החינוך, לימודי הכשרה מקצועית ולימודים משלימים (ע"ר)רשומה
580266187מ.ב.ת. - עמותה לקידום מפגשי נוער ישראלי - גרמניבהליכי מחיקה
580554681מלקות לעצמאות - עמותה לתכנון, פיתוח ומתן שירותי תמיכה, רווחה וסיוע למציאת פתרונות תעסוקה לבעלי לקות למידה מבוגרים (ע"ר)רשומה
580508604מסר - עמותה בינלאומית של עיתונאים יהודים דוברי רוסית מיסודו של הקונגרס העולמי של יהודים דוברי רוסית (ע"ר)רשומה
580436384מעיינות - עמותה לפיתוח תרבות ואומנות בעיר הכרמל - ד. אל כרמל - עוספיא (ע"ר)רשומה
580396802מתן לחיים - עמותה למען ילדים חולי סרטן, סי.פי. וניוון שרירים (ע"ר)בהליכי פירוק מרצון
580225365מתנאל. - עמותה לקידום התורה והחינוך ניתן צו פירוק ע"י בימ"שחוסלה על ידי בית משפט
580466993ס.א.ן. ספורט אירועים נופש רמלה - עמותה לקידום ספורט עממי, תחרותי ואירועים (ע"ר)רשומה
580361764ע.ט.ר.ה. - עמותה לטיפול טרנספרסונלי ורגרסיה התפתחותית (ע"ר)רשומה
580188878ע.י.ט. - עמותה לעידוד יזמות טכנולוגית E.E.T.- ENCOURAGEMENT OF ENTREPRENEURIAL TECHNOLOGIESרשומה