חיפוש: עמותה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580290245אי. אס. סי. די. - עמותה ישראלית לקידום ופיתוח תכניות לימודים (ע"ר)נמחקה
580375657סי. אפ. איי. - עמותה ישראלית לאוהבי חתולים (ע"ר) (.C.F.I. - CAT FANCIERS OF ISRAEL (R.Aרשומה
580545317ע . ד . י . - עמותת דושן ישראל, עמותה ישראלית למען חולי דושן / בקר בישראל (ע"ר)רשומה
580416220עמותה ישראלית לבוגרי לימודים אקדמאים בהולנד אי. די. אי. אי. {ע"ר}רשומה
580348662"אלראזי" עמותה לקידום זכויות העובדים בבית חולים נצרת אי.מ.מ.ס. (ע"ר)רשומה
580020576"חי" - עמותה של הורים ואנשים למען המחלקה לכירורגית ילדים, הסתדרות מדיצינית "הדסה", עין כרם , ירושלים. העמותה נמחקהנמחקה
580469294"מוט"ב"- מניעה וטיפול בילדות עמותה להתמודדות עם טראומה ודחק בילדים ומשפחותיהם על שם מרים בן אהרן (ע"ר)רשומה
580368322"מסודי" עמותה לשיפור איכות החיים במזרח התיכון(ע"ר) "MESSODY" (.ASSOCIATION FOR IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF LIFE IN THEרשומה
580365203א.י.ל.ד. - עמותה ישראלית לחקר העתיד (ע"ר)רשומה
580277390א.ל.ה. - עמותה לתיאטראות ולאמנויות הבמה לילדים ולנועררשומה
580310464א.ל.ו.מ.ה. - ארגון לאחדות וקירוב מגזרי הציבור, עמותהבהליכי מחיקה
580513521א.מ.ת. אמונה מיצווה תורה - עמותה לקידום ערכי היהדות והפצת תורה (ע"ר)רשומה
580234615א.ס.י. אופנועי ים, סירות בישראל - עמותה לקידום שייט בישראלבהליכי מחיקה
580143691א.ת.ח. אזרחים תומכי חיים עמותה ציבורית לקידום בחירתו של חיים בן- חיים לראשות העיר רעננה ושיפור חיי הרווחה, התרבות והקהילנמחקה
580208122אור לציון - עמותה לפיתוח מורשה יהודית במרום הגליל ע"ש בן ציון סופר ז"ל ראש המועצה האזורית מ. הגלילנמחקה
580369049אילקט - עמותה ישראלית למנהלי כספים וגזברים (ע"ר) ILACT - ISRAELI (.ASSOCIATION OF FINANCIAL DIRECTORS AND CORPORATE TREAרשומה
580369460אנדלוס - עמותה לקידום קשרי חוץ - כפר קרע (ע"ר) ANDALUS - ASSOCIATION (FOR DEVELOPING FOREIGN RELATIONS - KFAR QARI (R.Aרשומה
580138451אס. או. איידס - S .O. AIDS - עמותה ציבורית לבלימת האיידסנמחקה
580111201ארגון האזרחים שאיכפת להם - א.א.א. מחיקת עמותהנמחקה
580385383ג.ש.ר. עמותה לגישור קהילתי באשדוד (ע"ר)רשומה