חיפוש: על-יש

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580114650"אהל בת-שבע" - מרכז לתורה וחסד על-שם האשה בת-שבע ב"ר אליעזר הכהן זצ"לרשומה
580371078"אור למירב ומוריה" על שם מירב אנקונינה ז"ל ב"ר עובדיה זכריה נ"י ובתה מוריה אנקונינה ז"ל (ע"ר)רשומה
580085397"גמ"ח הגרא" גמילות חסדים על שם הגאון מוילנא זצ"ל בבית המדרש הגדול הגר"א שכונת שערי-חסד, ירושליםרשומה
580331502"יע"ל חיים" - יד עזר לחולה על ידי המרכז הגריאטרי המשולב ע"ש חיים שוהם (ע"ר)רשומה
580469294"מוט"ב"- מניעה וטיפול בילדות עמותה להתמודדות עם טראומה ודחק בילדים ומשפחותיהם על שם מרים בן אהרן (ע"ר)רשומה
580005585"קרן אור לעזרה הדדית" על שמו ולזכרו של יעקב אור הכהן ז"ל,מיסודו של מנין הצעירים בגבעתיםרשומה
580293108"רועי" העמותה בקריות לקידום הספורט החינוך והתרבות והזהירות בדרכים בקריות על שם רועי גליק ז"ל (ע"ר)נמחקה
580207983אגודה ובית כנסת - שלום וריעות - פרדס רוזנבלום - גבעת שמואל על שם הרה"ג עובדיה מנחם עזאני זיע"ארשומה
580223030אגודת גמילות חסד על יד בית הכנסת גאולת ישראל מיסודם של הרב ר' שמואל מנחם הלוי כץ זצ"ל והרבנית צביה צילה נ"ע תל-אביבנמחקה
580067197אגודת ישיבת כולל אברכים תורת אברהם (על שם מהר"ן הגה"צ רב' אברהם גרודזינסקי זצוק"ל)רשומה
580072262אגודת כולל תפארת על שם מרדכי אגלר ז"ל, אדוניהו בן אליהו ז"ל ומנשה בן יוסף ז"ל רבני העדה המשהדיתרשומה
580553253אור שלמה להחדרת ערכי מוסר על פי משנתו של המשגיח ר' שלמה וולבה ז"ל (ע"ר)רשומה
580378206בוני א. ד. רוטשילד - על יסודי (ע"ר)רשומה
580064491ביהכ"נ לזכרון קדושים על קדוש השם בקרית שמונה יט' בניסן תשל"ד ולזכרו של הצדיק רבי יצחק ממיסטלוב שנל"ערשומה
580064640בית הכנסת משכן פנחס על שם ר' פנחס בן הרב ר' אברהם אביש מרדכי הלוי אייזן זצ"לנמחקה
580207025בית המדרש אהל דוד ואלימלך על שם האחים הבחורים דוד נתן ז"ל ואלימלך פרץ מימון ז"לנמחקה
580036705גבעת התחמושת- אתר הנצחה ממלכתי לציון שחרורה ואיחודה של ירושלים במלחמת ששת הימים ולמורשת המערכה על ירושלים(ע"ר)רשומה
580006120העמותה הישראלית לאמנים מקצועיים,עולים חדשים על שם פאני ליאופולד ד. אלטרסקונמחקה
580448041העמותה לחיים ושיקום חולי ריפלקס סימפטטיק דיסטרופי (R.S.D.) על שם יונה ואייב הננברג ז"ל (ע"ר)רשומה
580326346העמותה למחקר ומידע על הערבים בישראל (ע"ר) (THE ARABS IN ISRAEL - RESERCH AND DATA ASSOCIATION (R.Aבהליכי מחיקה