חיפוש: עלה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580230068"עלה" עזרה למען הקהילהנמחקה
580077527"עלה" עמותה לחולי המופיליהרשומה
580240158"עלה" עמותה למען הגינות בגירושיןנמחקה
580062776"עלה" עמותה לקידום החינוך הדתי בטבריה והסביבהרשומה
580169506העמותה לקידום הספורט בלוד - עלה לודנמחקה
580552081מוסדות יד לטף - עלה בנימין (ע"ר)רשומה
580265155מרכז עלה ירושלים (ע"ר)רשומה
580462893נתיב עלה - עסקים וקהילה (ע"ר)רשומה
580184562עלה - אגודה ציבורית לקידום קליטת עולים בישראלנמחקה
580067130עלה - הרצליה עמותה למען הקשישרשומה
580040301עלה - עזר לילד המיוחד (ע"ר)רשומה
580264695עלה - עמותה למען הפנויים בישראלנמחקה
580133924עלה - עמותה למען הקשיש ביהודרשומה
580196699עלה - עמותה לעזרה הדדית - באר שבערשומה
580176444עלה - עמותה לקידום הסטודנטים העוורים והדיסלקטים בישראלרשומה
580146959עלה - עמותה לרענון הציונותנמחקה
580385870עלה בהדר (ע"ר)רשומה
580172310עלה ובנהנמחקה
580335636עלה והצלח (ע"ר)רשומה
580232072עלה זהבנמחקה