חיפוש: עיר

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580059301בית הכנסת היכל יוסף יצחק לצעירי חב"ד בעיה"ק ירושלים ת"ו עיר גנים העמותה נמחקהנמחקה
580121960מסדר עברי של דוד - לשכת עיר דוד מס' 46 46 .HEBREW ORDER OF DAVID - LODGE CITY OF DAVID NOנמחקה
580073559"בית דוד" - עמותה לגאולת עיר דודנמחקה
580454056"זמן ילדות"- לקידום הגיל הרך, עיר הכרמל (ע"ר)רשומה
580108660א.ל.ע.ד. - אל עיר דודרשומה
580418309אגודת מתפללי ביה"כ אור אברהם ברסלב עיר העתיקה (ע"ר)רשומה
580007730אגודת"ידידי ספרית עיר גנים"נמחקה
580090132ארגון "נוער חרדי" - עיר הקודש צפת"ונמחקה
580035228בית הכנסת אברהם אבינו עיר גנים ג' ירושליםנמחקה
580147361בית הכנסת אוהל שמעון ע"ש ר' שמעון מרציאנו עיר גנים העמותה נמחקהנמחקה
580356749בית הכנסת האשכנזי עיר גנים ירושלים (ע"ר)רשומה
580065415בית חב"ד קרית מנחם עיר גניםרשומה
580329449בית כנסת חב"ד עיר הגאולה בת-ים (ע"ר)רשומה
580262905בית כנסת שלום, עיר גנים א' והסביבהרשומה
580207520בית מדרש ובית כנסת יד אלי כהן, עיר גנים ב'נמחקה
580442663בית מנחם מרכז לצעירים עיר האבות (ע"ר)רשומה
580222800גבעתיים עיר עם אפיבהליכי מחיקה
580114767גמ"ח עיר האבות - חברון, ע"ש הרב גבריאל טויטו זצ"לנמחקה
580051860המרכז הקהילתי באריאל עיר השומרוןרשומה
580096121התאגדות לתרבות גופנית הפועל - סניף אריאל - עיר השומרוןרשומה