חיפוש: עידוד

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580279792קרן עידוד לחינוך תורני בארה"ק ע"ש האברך הרה"ת ר' שלום דוב בער בלוי ז"לבהליכי מחיקה
580151934ש.ח.ף. - עמותה לקידום, עידוד וחיזוק יכולת התיפקוד של הפרטנמחקה
580064772"עידוד" אגודת מתנדבי ירושלים למען החייל בכלאנמחקה
580103042"ענק" - עידוד נמוכי קומהנמחקה
580044121"עתו"א" (עידוד תרבות ואומנות) מחיקה 1בהליכי מחיקה
580058337אגודת עידוד ירושליםרשומה
580383305אתגר: עידוד, תמיכה וגישור לנוער, העמותה הכלל ישראלית (ע"ר)רשומה
580510121גרניט למען עידוד גיוס לצה"ל (ע"ר)רשומה
580211100האגודה למען עידוד יצירה, תרגום ותרבות של העדה האתיופיתרשומה
580452688העמותה לפיתוח, עידוד וקידום סוחרי העיר העתיקה מזרח ירושלים (ע"ר)רשומה
580134732ידידי כפר עידודרשומה
580468924לי אור קורן - עידוד וסיוע לנזקקים (ע"ר)רשומה
580551968לעומק - העמותה לקידום עידוד ושיפור מעמד הקהילה הדתית קדימה (ע"ר)בהליך רישום
580039550מפעלי יד עידוד קרן מילגות לבני תורהרשומה
580075356מרכז עידוד נשים במצוקהנמחקה
580493138עולמות - עידוד וסיוע ללימודים ומחברים תורניים (ע"ר)רשומה
580201317עידוד יזמות לעולים חדשים וחיילים משוחררים בקרית-מלאכיבהליכי פירוק מרצון
580171163עידוד לעולהרשומה
580342996עידוד לקליטת אומן עולה (ע"ר)רשומה
580547883עידוד לתלמידים נזקקים (ע"ר)רשומה