חיפוש: עטרת ירושלים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580120129עטרת ירושלים (ע"ר)רשומה
580065019עטרת ישראל - מעלות דפנה, ירושליםרשומה
580451656עטרת מיכאל - ירושלים (ע"ר)רשומה
580450187עטרת רמא - ירושלים (ע"ר)רשומה
580239366עטרת רמות - ירושליםנמחקה
580366045עטרת תפארת ירושלים (ע"ר)רשומה