חיפוש: עטרת ירושלים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580066686"מדרשת קדמת ירושלים שעל-יד עטרת כהנים"רשומה
580057792אגודת "עטרת שלמה" ירושליםרשומה
580042646אגודת בית הכנסת לעדת יהודי תימן "עטרת גילה" ירושליםרשומה
580125672אגודת ידידים של המרכז הגריאטרי תלפיות, ירושלים, עטרת זקניםנמחקה
580038586בית הכנסת הספרדי עטרת מרדכי משחררי ארמון הנציב, ירושליםנמחקה
580222529בית הכנסת עטרת יצחק יוסף הר נוף ירושליםרשומה
580038883בית כנסת הספרדי עטרת אברהם נווה יעקב - ירושליםנמחקה
580153963בית כנסת ובית המדרש ישיבת עטרת שלמה אריה ירושלים (ע"ר)רשומה
580115871בית מדרש גבוה עטרת צמח - ירושליםנמחקה
580424679בית ספר על יסודי עטרת רבקה חב"ד ירושלים (ע"ר)רשומה
580325322ישיבה וביהכ"ס "עטרת ברוך" ירושלים (ע"ר)רשומה
580108090ישיבת עטרת צבי - ירושליםבהליכי מחיקה
580077295מוסדות חינוך וחסד "עטרת אבות" ירושליםרשומה
580140127מוסדות עטרת העיר ירושלים הבנויהנמחקה
580534196מכינת עטרת ירושלים (ע"ר)רשומה
580335495עטרת אברהם - ירושלים (ע"ר)בהליכי מחיקה
580326510עטרת בנות ירושלים (ע"ר)רשומה
580442358עטרת הרב משה אריה פריינד זצ"ל לתורה ולגמילות חסדים- ירושלים (ע"ר)רשומה
580544831עטרת יהושוע ודוד - ירושלים (ע"ר)רשומה
580515724עטרת ירושלים - בית חינוך לבנות וכולל (ע"ר)רשומה