חיפוש: עזרת אחים

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580435717עזרת אחים לעזרה הדדית, בית שמש (ע"ר)רשומה
580456952עזרת אחים- צדקת ארץ ישראל ע"י האחים עמרם ושלום ניימן הי"ו (ע"ר)רשומה
580021061עזרת אחים צרכנית אחיעזרנמחקה
580336576עזרת אחים, נחלת הר חב"ד קרית מלאכי (ע"ר)בהליכי מחיקה
580051340צרכניה עזרת אחים תל אביב (מפעל עזרה ורווחה למשפחות ברוכות ילדים ומעוטות הכנסה).רשומה