חיפוש: עולי

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580089118אגודת עולי בוכרה - נחלת הר חב"ד, ק. מלאכינמחקה
580148427בית הכנסת עולי בבל אהל יעקב - מיסודם של ר' אליהו פטל ובניו נג'י ושלום והחזן דוד אהרן זצ"לנמחקה
580014488עמותת בית אבות ע"י איחוד עולי בולגריה בישראל ע"ש ז'ק חיים אסיאוב (ע"ר)רשומה
580547008קרן באר מרים לזכר הבחורה מרים ליפשיץ ע"ה להפצת התורה והחסד בקרב עולי חבר העמים (ע"ר)רשומה
580159473ש.י.ר. - שבט יהודי רומניה, מכון לחקר יהדות רומניה בישראל מייסודה של התאחדות עולי רומניה בישראלרשומה
580378099ש.ע.ר. - ערד (שלמות עולי רוסיה - ערד) (ע"ר)נמחקה
580056505"ארגון עולי איטליה"רשומה
580222826"בית דוד" בית הכנסת של עולי בוכארה יוצאי העיר שהרסבזנמחקה
580395598א.ש. עולי ישראל (ע"ר)נמחקה
580545341אביי (הנילוס) - העמותה לשילוב עולי אתיופיה בחולון (ע"ר)רשומה
580015477אגודת אחים לעזרה הדדית של התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל מחוז ירושליםרשומה
580015469אגודת ירושלמים יוצאי ארה"ב וקנדה ע"י התאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל מחוז ירושליםרשומה
580202125אגודת נשים עולי לוב בישראלנמחקה
580102390אגודת עולי אתיופיה בבאר שבענמחקה
580016285אגודת שיבת ציון של עולי תימן בקרית אונורשומה
580502458אדמס (שחר) - העמותה לשילוב עולי אתיופיה ברחובות (ע"ר)רשומה
580460236אהבת ציון - יהדות עולי איראן (ע"ר)רשומה
580433621אוהל יעקב - בית כנסת עולי יהדות תוניס קרית עקרון (ע"ר)רשומה
580354322אוהל מאיר - עולי צפון אפריקה (ע"ר)רשומה
580256535אורות התורה והחסד עולי מרוקו כפר חב"דבהליכי מחיקה