חיפוש: עוגן

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580187268עוגן- מיסודה של מיה קוך העמותה למען טוהר המידות ולמאבק בשחיתות ע"ש השופט חיים כהן ז"ל (ע"ר)רשומה
580199925עוגן - לקשישהבהליכי מחיקה
580418499עוגן לחיים (ע"ר)רשומה
 1