חיפוש: עדנה

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580398329הקרן לקידום החינוך ע"ש בנימין אברהם ז"ל בן עדנה וחיים ובן אפרים וויקטוריה (ע"ר)נמחקה
580009009בית הכנסת "אור המזרח" מיסודה של גב' עדנה שנקר (מזרחי) ובניהרשומה
580287605עדנה - עמותה ישראלית לחינוך לבריאות לנוערנמחקה
 1