חיפוש: סמינר

מספר תאגידשם תאגידסטטוס תאגיד
580485167סמינר חן בית יעקב ירושלים (ע"ר)רשומה
580346997סמינר חסידי לבנות - רחובות (ע"ר)בהליכי מחיקה
580352060סמינר חסידי לבנות אשדוד (ע"ר)רשומה
580085355סמינר ירושלים - בית וגןרשומה
580140440סמינר לבנות - זכרון יעקבפורקה מרצון
580016996סמינר לבנות דבר ירושליםנמחקה
580010031סמינר לבנות חיי יהודיתנמחקה
580318137סמינר להכשרת עובדי הוראה, חינוך, תרבות ודעת בית יעקב ויז'ניץ בני ברק (ע"ר)רשומה
580386100סמינר למורות ולגננות הליכות בית יעקב (ע"ר)רשומה
580147718סמינר למורות מכון דבורהנמחקה
580469021סמינר למורות קהילת יעקב - נתיבות (ע"ר)רשומה
580436376סמינר מורשת בית יעקב ע"ש שרה שנירר ע"ה (ע"ר)רשומה
580499846סמינר מיתודיסטי לחקר התיאולוגיה (ע"ר)רשומה
580406288סמינר מעיין (ע"ר)רשומה
580403350סמינר מרכז בית יעקב למורות ולגננות - פתח תקוה (ע"ר)רשומה
580434710סמינר פנינים (ע"ר)רשומה
580557502סמינר פנינת ישראל דחסידי גור בית שמש (ע"ר)רשומה
580529006סמינר שיר במדבר - מעלה אדומים (ע"ר)רשומה
580408821סמינר תורני בית יעקב בני ברק (ע"ר)רשומה
580569333סמינר תל ציון (ע"ר)רשומה